Je bent hier:

Coaching kinderen & Jongvolwassenen

Coaching kinderen & jongvolwassenen

Meditatie & mindfulness voor jongvolwassenen en kinderen

Coaching kinderen en Jongvolwassenen is een geweldige manier voor kinderen om vertrouwen te krijgen, problemen waar ze mee worstelen te verwerken en positieve relaties op te bouwen. Door een veilige ruimte te bieden voor onderzoek en leren, kunnen coaches kinderen helpen de vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om succesvol te worden in het leven.

Met de juiste begeleiding en ondersteuning kan kindercoaching  bij Meditatiecoach leiden tot positieve veranderingen in het gedrag, de emotionele vaardigheden en de sociale interacties van een kind. 

Naast individuele coaching kinderen & jongvolwassenen sessies is het ook mogelijk om een ouder-kind sessie te volgen. Onze ouder en kind sessie staan in het teken van ontspanning voor lichaam en geest. Samen ontspannen en samen plezier hebben. In de les leren jullie je te verbinden met elkaar en doen samen verschillende meditatietechnieken en visualisatie- en ontspanningsoefeningen. De les is gericht op de interactie tussen ouder en kind en helpt het basisvertrouwen in elkaar te versterken.

Meditatiecoach- Selma- Klankschalen - Innerlijke rust

Wat bieden wij

Kindercoaching bij Meditatiecoach

Kindercoaching bij Meditatiecoach Selma biedt kinderen de kans om met meer zelfvertrouwen en inzicht in hun kwaliteiten door het leven te gaan. Het doel is om kinderen bewust te laten worden van hun eigen mogelijkheden, waardoor ze in staat zijn om sterker en meer positief over zichzelf te denken. Er wordt gewerkt aan verschillende vaardigheden zoals ontspanningstechnieken, communicatie, assertiviteit, probleemoplossend vermogen en creativiteit. Daarnaast kan meditatie of mindfulness toegepast worden om kinderen te helpen bij het verwerken van emoties en stress. Zo leren ze meer over hun eigen gedachten, gevoelens en handelen waardoor ze in staat zijn om één met zichzelf te worden.

Hierdoor kunnen kinderen beter met uitdagingen omgaan, omdat ze op dat moment meer bewust zullen zijn van de mogelijkheden die voor hen liggen. Tijdens de coachingsessies krijgen kinderen de ruimte om emoties te onderzoeken en te uiten, hun persoonlijke doelen en ambities te verduidelijken, en waardevolle kwaliteiten te ontwikkelen.

Dankzij deze technieken worden kinderen in staat gesteld om hun eigen levensverhaal te schrijven en toekomstige uitdagingen aan te gaan met meer vertrouwen, zelfvertrouwen en innerlijke kracht

Veilige omgeving

Aangezien kinderen begeleid moeten worden bij het verwerken van alle emoties, is het belangrijk dat er een veilige omgeving gecreëerd wordt waar kinderen zich gehoord en begrepen voelen. Daarom is het voor coachingsessies van groot belang dat er geïnvesteerd wordt in een vertrouwensrelatie tussen Selma en uw kind, zodat de Selma kan luisteren naar wat het kind nodig heeft.

Door middel van een gestructureerde aanpak helpt Selma kinderen om hun relativeringsvermogen te versterken, wat helpt bij het ontwikkelen van meer emotionele evenwichtigheid en mentale kracht.

Selma biedt een effectieve manier aan om kinderen door middel van verschillende ontspanningstechnieken en intuïtieve oefeningen meer kracht, rust en evenwicht te geven. Door dit programma worden kinderen bewust gemaakt van hun innerlijke kracht, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen om de uitdagingen in het leven aan te gaan.

Selma biedt een veilige plek voor kinderen om hun verhaal te delen. Zij biedt begeleiding aan om kinderen meer inzicht te geven in hun eigen mogelijkheden, waardoor ze sterker, zelfverzekerder en met meer vertrouwen door het leven kunnen gaan.

Ouder en Kind

In de huidige wereld van stress en non-stop activiteit kan het moeilijk zijn om persoonlijke aandacht te geven aan degenen van wie we het meest houden. Een ouder-kind meditatieles biedt zowel ouders als kinderen de kans om een uur vol verbondenheid met elkaar te ervaren in een ontspannen maar doelbewuste sfeer. Terwijl u samen leert hoe vertrouwen werkt door middel van speelsheid, bouwt u zowel uw emotionele band op als verdiept u de fysieke intimiteit – waardoor diepere verbindingen ontstaan die nog lang na de les blijven bestaan. Door je volledig te richten op elkaars innerlijke rust tijdens deze speciale tijd die alleen voor hen bestemd is, voelen kinderen zich gezien – wat hun ontwikkeling en zelfvertrouwen een enorme boost geeft!

Quality time

Jullie gaan samen mediteren en ademhalingsoefeningen doen. Ervaren jullie een heerlijke geleide meditatie onder begeleiding van klankschalen en gaan we aan de slag met positieve affirmaties en complimenten. We sluiten de les af met een creatieve oefening; Het maken van een mandala of een intuïtieve tekening.

Een ouder en kind Meditatie-Mindfulness sessie is een mooie intense ervaring voor zowel de ouder als het kind. Door de drukte van alle dag schiet persoonljke aandacht er nog wel eens bij in.  Door samen de ouder- en kindles te ervaren, is het mogelijk om los te komen van bepaalde patronen of gewoontes.

Quality time voor en met elkaar. Samen werk je aan contact en vertrouwen.

Hulp nodig bij het kiezen of wil je meer informatie? Lets connect!